Công ty cổ phần Yamaguchi


Công ty cổ phần Yamaguchi là đơn vị chuyên sản xuất, gia công cơ khí chính xác; Thương nhân vật tư công nghiệp; Thiết kế, cài đặt hệ thống rửa xe tự động; Cung cấp máy nông sản thực phẩm; Cung cấp thiết bị phòng QA, QC, phòng thí nghiệm, y tế, kit test kiểm tra nhanh vệ sinh an toàn thực phẩm,... Website

: https://yamaguchi.vn/

Aidez ce site à supprimer les publicités